• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการแข่งขัน Bamboo Pavilion Open House 2020

กิจกรรมการแข่งขัน "ไม้ไผ่กับงานสร้างสรรค์ "Bamboo Pavilion ในงาน Open House 2020 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งทีมการแข่งขันที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดจำนวน 8 ทีม จากการนำเสนอผลงานและตัดสินผลคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ - ทีม : "เด็กตรัง" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ทีม : ตุังติ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ทีม : Nineteen รางวัลชมเชย 1 - ทีม : Sky รางวัลชมเชย 2 - ทีม สวองกองแก็ง ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม 

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)