• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 18 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา อีกด้วย ณ ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)