• ภาษาไทย
    • English

งานกิจกรรม ลานศิลป์ถิ่นใต้ "หลาดพื้นบ้านลานวัฒนธรรม"

วันที่ 12 ก.พ.63 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรม ลานศิลป์ถิ่นใต้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลงานทางวัฒนธรรม และการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ในครั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดซุ้มสืบสานศิลปวัฒนธรรม ,รางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวัฒนธรรม ในงาน ลานศิลป์ถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)