• ภาษาไทย
    • English

โครงการ Quick Win Project Inspiration Talk#1

วันที่ 18 ก.พ. 63 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าโครงการ Quick Win Project Inspiration Talk#1 โดยมีวิทยากร คุณธีระกฤษ พร้อมมูล พูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และร่วมแชร์ประสบการณ์ ณ.ห้องประชุมชูพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (อาคาร 71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)