• ภาษาไทย
    • English

โครงการจัดกิจกรรม Street Art ในพื้นที่จังหวัดสตูล

ในวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ดังนี้ 1.นายภานุวัฒน์ บุญธรรม 2.นายภูริณัฐ กุตติ 3.นายต่วนกัตดาฟี โต๊ะกูบาฮา 4.นายกฤษกร มีจันทร์ 5.นายวรินทร ผ่องศรี 6.นายมูฮำหมัดตอซีมี สาและ 7.นางสาวฉัตรศิริ พิศาลโกศล 8.นางสาววาทีณี สงสุวรรณ 9.นางสาวสุรัสวดี ชุมแสง เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ Street Art ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บริเวณถนนบุรีวานิช หัวโค้งหน้าศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อ.เมือง จ.สตูล โดยผู้วาดใช้แรงบรรดาลใจ จากวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง เชื้อชาติไทยจีน และเป็นจุดที่วาดมีศาลเจ้าโดยรอบ และพื้นที่แถวนั้นเคยมีการแสดงงิ้วบ่อยๆ ในสมัยก่อน ภาพจึงเสมือนรื้อฟื้นความทรงจำของคนเมืองสตูล ตั้งชื่อภาพ" งิ้วศาลเจ้า"และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลได้ดียิ่งขึ้น

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)