• ภาษาไทย
    • English

ลานสานศิลป์ถิ่นใต้"หรอยแรง อาหารใต้มาชิมได้ที่ศรีวิชัย"

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมงานกิจกรรมลานสานศิลป์ถิ่นใต้"หรอยแรง อาหารใต้มาชิมได้ที่ศรีวิชัย" มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยครั้งนี้จัดที่ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดซุ้มอาหาร ,รางวัลชมเชยในการแข่งขันทำอาหาร"แกงไตปลา"

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)