• ภาษาไทย
    • English

มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทำคลิปวิดิโอ ชุดต้นแบบ PPE ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลิตชุด ppe เพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยมีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เป็นคนตัดเย็บ ในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอ ชุดต้นแบบในการผลิต ชุด ppe เพื่อใช้ในทางการแพทย์ และมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาต่อไป