• ภาษาไทย
    • English

สถาปัตยร่วมผลิตชุด ppe เพื่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขั้นตอนการวาดแบบลงบนผ้า

วันที่ 8 พ.ค.2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมผลิตชุด ppe เพื่อใช้ในทางการแพทย์ มีคณาจารย์และบุคคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช่วยกันวาดแบบชุดและตัดผ้า โดยผ้าที่ทำชุด ppe เป็นผ้าแบบ reusable ชนิดผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ทำสะท้อนน้ำ ด้วยเทฟลอน ขั้นตอนที่ทำในวันนี้ เพื่อนำไปใช้ในการเย็บชุดในครั้งต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)