• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกันบรรจุชุดเสื้อกาวน์ PPE

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันบรรจุแพค ชุดเสื้อกาวน์ PPE ที่ทำสำเร็จแล้ว เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาต่อไป ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)