• ภาษาไทย
    • English

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทั้งผู้บริหาร และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)