• ภาษาไทย
    • English

หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 2 ก.ค.63 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)