• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาเก้าแสน

วันที่ 3 ก.ค.63 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยทำบุญถวายเครื่องสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ และทางสโมสรนักศึกษาได้ร่วมใจกันกวาดลานวัด เพื่อเป็นการพัฒนาวัดให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ณ วัดเขาเก้าแสน อ.เมือง จ.สงขลา

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)