• ภาษาไทย
    • English

นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง ประชาสัมพันธ์งานประกวด

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 บริษัทนิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการประกวดแบบ Asia Young Designer Awards 2020 ในคอนเซ็ปต์ “FORWARD: Human-Centred Design” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 6 และ อ.จิฬา แก้วแพรก อ.ทัชชญา สังขะกูล อ.ณัฐรดา บุญถัด และ อ.ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาตร์

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)