• ภาษาไทย
    • English

โครงการสานสัมพันธ์ วันแสด-ดำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ วันแสด-ดำ โดยมี ดร.นวัตกร อุมาศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม มีการเดินพาเหรด และแข่งขันเกมส์ กีฬา ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ ได้ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์กัน ณ โรงยิม มทร.ศรีวิชัย

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)