• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับนายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในวันที่ 26 ธ.ค.2563  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชื่อผลงาน old town on memories ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนจากจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติโครงการ CDD Young Designer Contest ในงาน OTOP City 2020 จากท่านอธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ นายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์   คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยนายสหรัฐ อินทิสาร (ศิษย์เก่า) หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนางสาว ฐิติรัตน์ วิพุม (ศิษย์เก่า)  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ในโครงการการออกแบบผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ Young Designer Contest 2563 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)