• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายเกียรติชัย สุวรรณชาตรี นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายเกียรติชัย สุวรรณชาตรี นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ รางวัลที่ 2 ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร ระดับประเทศ ในการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ ( Young Architect ECO Home Contest )
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)