• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ผู้บริหารจาก รพ.สงขลา

เมื่อวันที่ 10 มิย. 2565 ที่ผ่านมา​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อ.ดร.จิฬา แก้วแพรก หัวหน้าสำนักงาน ได้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสงขลา และคณะฯ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลต่อไป
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)