• ภาษาไทย
    • English

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “WILLY วิลลี่”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ขอขอบคุณ สุภกร อักษรสว่าง ,คุณอุดมศักดิ์ จากบริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “WILLY วิลลี่” จัดการและดูแลเรื่องโครงการ Co- working space บริเวณชั้นล่างอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ประมาณ 150 ตรม. ได้เข้าสำรวจพื้นที่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ได้มี พื้นที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอนต่อไป

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)