• ภาษาไทย
    • English

ร่วมเข้าศึกษาดูงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา


วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำโดย ดร.จเร สุวรรณชาต,
ผศ.สาทินี วัฒนกิจ, ดร.จิฬา แก้วแพรก, ผศ.พิษณุ อนุชาญ และ ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล
ร่วมเข้าศึกษาดูงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา Regional Observatory for Public, Songkhla
และรับฟังการบรรยาย จากนายสุภัทร ทองเสน ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)