• ภาษาไทย
    • English

บริษัท เบเยอร์ จำกัด ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดบรรยาย ” เรื่องสีในงานสถาปัตยกรรม “

 


บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรมที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดบรรยาย ” เรื่องสีในงานสถาปัตยกรรม “ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องกัลปพฤกษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากผู้จัดการ คณะทำงานจากเบเยอร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยายเรื่องสีหลากหลายประเภท

 

ทั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมนำโดย อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.จเร สุวรรณชาต, ดร.จิฬา แก้วแพรก, ผศ.พิษณุ อนุชาญ, ผศ.เจนจิรา ขุนทอง, อาจารย์มัลลิกา วิโรจสงคราม รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 2 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กิจกรรมนี้ถือเป็นการเพิ่มองค์ความรู้งานสีในงานสถาปัตยกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร อันสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคตได้อย่างดียิ่ง

 

 
รูปภาพประกอบ: 
WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal. Connection refused (111)