• ภาษาไทย
    • English

ประจำปี 2563

 

พิธีเปิด OPEN HOUSE ARCH RUTS

 

 

การบรรยายพิเศษทางสถาปัตยกรรมในงาน OPEN HOUSE ARCH RUTS

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน Bamboo Pavilion Open House 2020

 

 

 

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องเมืองกับผังเมืองน่าอยู่

             

 

 

กิจกรรม"เรียนรู้สร้างสรรค์งานแฟชั่น"

 

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

 

 

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม ไทย-จีน

             

 

 

อาจารย์หลักสูตรวิชาทัศนศิลป์เข้าร่วมโครงการ “15th International Art Festival & Workshop in Thailand 2020 Poh-Chang Academy of Arts”

 

 

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ครั้งที่ 7

 

 

โครงการเสริมศักยภาพเฉพาะด้านทัศนศิลป์เพื่ออาชีพในอนาคต

 

 

นักศึกษาสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานโรงแรมThe Bed Vacation Rajamangala

 

 

โครงการ Quick Win Project Inspiration Talk#1

             
 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรม Street Art ในพื้นที่จังหวัดสตูล

 

 

 

นักศึกษาสถาปัตยกรรมเข้ารับฟังบรรยายการตกแต่งภายในเบื้องต้น

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปกรรม จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

 

 

 

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

 

 

 

โครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สงขลาสู่มรดกโลก

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

 

 

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นนิพนธ์

 

 

สอบแฟชั่นนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

 

 

สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

 

การเตรียมโครงการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

 

สถาปัตยร่วมผลิตชุด ppe เพื่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขั้นตอนการวาดแบบลงบนผ้า

 

 

มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทำคลิปวิดิโอ ชุดต้นแบบ PPE ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกันบรรจุชุดเสื้อกาวน์ PPE

 

 

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี