คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการห้องสมุดแล้ว

@arch_ruts

#รู้หรือไม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการห้องสมุดแล้ว📚🧡 ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน จ.-ศ. ที่ชั้น 2 คณะสถาปัตย์ฯ มทร.ศรีวิชัย #มทรสงขลา #สถาปัตย์ริมเล #ARCHRUTS #สงขลาบ้านเรา #เด็กมทรสงขลา #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

♬ missed calls – remix – GENA DESOUZA
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดให้บริการห้องสมุดแล้ว ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน จ.-ศ. ที่ชั้น 2 คณะสถาปัตย์ฯ มทร.ศรีวิชัย