หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานการออกแบบตกแต่งภายใน ณ ร้าน San.Songkhla

@arch_ruts

🟠⚫️นักศึกษาชั้นปีที่2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานการออกแบบตกแต่งภายใน ณ ร้าน San.Songkhla นศ.ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ นักออกแบบ จากบริษัท Mayom indoor living ทั้ง วิธีคิด กระบวนการสร้าง story เพื่อใช้ในการสร้างแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงอาคารย่านเมืองเก่าให้เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และแกลอรี ให้ดูน่าดึงดูด และน่าสนใจ #สถาปัตย์ริมเล #มทรสงขลา #ARCHRUTS #เด็กมทรสงขลา #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

♬ Galaxy Express (แค่มองตาฉัน) – D Gerrard
นักศึกษาชั้นปีที่2 หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานการออกแบบตกแต่งภายใน ณ ร้าน San.Songkhla นศ.ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการ นักออกแบบ จากบริษัท Mayom indoor living ทั้ง วิธีคิด กระบวนการสร้าง story เพื่อใช้ในการสร้างแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงอาคารย่านเมืองเก่าให้เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และแกลอรี ให้ดูน่าดึงดูด และน่าสนใจ