สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทำกิจกรรม Wall Paint “โครงการแต่งแต้มเติมสี” ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 22-24 เมษายน 2567 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทำกิจกรรม Wall Paint “โครงการแต่งแต้มเติมสี” ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ในการพัฒนาสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอีกด้วยนั้น ภาพต่างๆ ล้วนเป็นภาพที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทั้ง ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมี ผศ.เจนจิรา ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแลในการทำกิจกรรมครั้งนี้