การประชุมหารือการจัดกิจกรรม ปักษ์ใต้ Design Week : The South’s Turn ถึงทีใต้ ได้แรงอก ! ในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา

วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะทำงานเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ประชุมร่วมกับทีมคณะทำงาน CEA:สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และทีมศิลปินในพื้นที่ เพื่อหารือการจัดกิจกรรม ปักษ์ใต้ Design Week : The South’s Turn ถึงทีใต้ ได้แรงอก! ในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ทั้งนี้ได้ร่วมกันพูดคุยแนวทางการจัดกิจกรรมย่อยต่างๆ ภายในงาน ร่วมรับฟังแนวคิดและหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน