เปิดบ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ บ้านสไตล์จีนผสมไทยร่วมสมัย ในซอยรามัญ กลางเมืองเก่าสงขลา

@arch_ruts

🌸🌺บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ เป็นบ้านสไตล์จีนผสมไทยร่วมสมัย ในซอยรามัญ กลางเมืองเก่าสงขลา บ้านที่ตกทอดมาถึงคุณวรรณี รัตนพฤกษ์ ซอว์ และคุณวิลเลี่ยม ซอว์ โดยมีวัดกลาง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้วยความรักที่มีต่อเมืองสงขลา และความรักบ้านหลังนี้ ประกอบกับตนเองอาศัยอยู่ต่างประเทศ จึงมอบบ้านหลังนี้ให้กับประเทศไทย ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อดูแลรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นจุดถ่ายรูป CHECK IN ในจังหวัดสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้มอบบ้าน “รัตนพฤกษ์ ซอว์” #มทรสงขลา #สถาปัตย์ริมเล #ARCHRUTS #สงขลาบ้านเรา #เด็กมทรสงขลา

♬ ข้ามเวลา – Original Soundtrack From “พรหมลิขิต” – Violette Wautier
บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ เป็นบ้านสไตล์จีนผสมไทยร่วมสมัย ในซอยรามัญ กลางเมืองเก่าสงขลา บ้านที่ตกทอดมาถึงคุณวรรณี รัตนพฤกษ์ ซอว์ และคุณวิลเลี่ยม ซอว์ โดยมีวัดกลาง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้วยความรักที่มีต่อเมืองสงขลา และความรักบ้านหลังนี้ ประกอบกับตนเองอาศัยอยู่ต่างประเทศ จึงมอบบ้านหลังนี้ให้กับประเทศไทย ผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อดูแลรักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นจุดถ่ายรูป CHECK IN ในจังหวัดสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้มอบบ้าน “รัตนพฤกษ์ ซอว์”