กิจกรรม Big Cleaning Day คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567