โครงการศิลปนิพนธ์ ต(ร)าตรึง Art Thesis Exhibition 2024 ของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีสุดท้าย

@arch_ruts

นิทรรศการ “ต(ร)าตรึง” โดยหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดแสดงผลงาน ตั้งแต่ 19 เม.ย.-15พ.ค.67 ณ หอศิลป์ สงขลา #มทรสงขลา#สถาปัตย์ริมเล#ทัศนศิลป์#archruts#ruts

♬ เมร่อน – Juepak